ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า

1. ลูกค้าส่งรูปป้ายทอให้ Ply Label

  • ลูกค้าส่งรูปหรืออาร์ทเวิร์คของป้ายทอให้ Ply label
  • ลูกค้าระบุจำนวนของป้ายทอที่ใช้
  • ลูกค้าระบุขนาดความกว้างยาวของป้ายทอ
  • ลูกค้าระบุลักษณะการพับเย็บ
  • กรณีที่ลูกค้ายังไม่มีอาร์ทเวิร์คหรือตัวอย่างป้ายทอ ทางเรามีความยินดีที่จะร่วมกันออกแแบบอาร์ทเวิร์คกับลูกค้า
  • ก่อนทำอาร์ทเวิร์ค Ply label จะขอเก็บค่ามัดจำสำหรับทำป้ายทอ 300 บาท แต่จะไม่คิดค่าออกแบบอาร์ทเวิร์ค

2. Ply Label ส่งราคาให้ลูกค้า

3. ลูกค้า confirm ราคาป้ายทอที่เสนอ และ confirm ให้ทอตัวอย่าง

4. Ply label เก็บค่ามัดจำ 300 บาทในการทำป้ายทอ

( เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าต้องการทำป้ายทอจริงๆ เพราะในการทอตัวอย่างนั้นทาง Ply label มีต้นทุนในการทำบล๊อก การทอตัวอย่าง และการส่งตัวอย่างไปให้ลูกค้า )

5. Ply Label ทอตัวอย่างและส่งรูปของตัวอย่างให้ลูกค้า

(ลูกค้าสามารถกำหนดให้มีการแก้ไขตัวอย่างตามที่ต้องการ กรณีที่ไม่สามารถแก้ไขได้ Ply label จะคืนค่ามัดจำ 300 บาท)

6. ลูกค้า Confirm ตัวอย่าง และอนุมัติให้ทอป้ายที่สั่ง

7. ลูกค้าโอนเงินค่าป้ายทอและค่าจัดส่งผ่านบัญชีธนาคาร

8. Ply Label ผลิตและส่งสินค้าให้ลูกค้า