โรงงานผลิตป้ายทอ ป้ายทอlabel ป้ายทอ ป้ายแบรนด์ ป้ายติดเสื้อผผ้า

โรงงานผลิตป้ายทอ – กระบวนการผลิต

โรงงานผลิตป้ายทอ มีกระบวนการผลิต 5 ขั้นตอนหลักๆ ซึ่งจะคล้ายกับโรงงานทอผ้า ซึ่งต้องอาศัยความรู้ทางด้าน Textile รวมทั้งมีเครื่องจักรที่ทันสมัย มีบุคลากรที่ดูแลเครื่องจักรและออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ เพื่อให้ได้ผลผลิตออกมาสวยงามตามความต้องการของลูกค้า และมีประสิทธิภาพสูงที่สุด

Continue reading

ป้ายทอ ป้ายลาเบล ป้ายแบรนด์ ป้ายคอเสื้อ ป้ายเสื้อ ป้ายทอ

ป้ายทอผ้าและการทำลวดลายบนผ้า (Fabric weave patterns)

ลายทอผ้าเป็นความรู้พื้นฐานที่โรงงานทอผ้าและโรงงานทอป้ายควรมี   เพื่อที่จะสามารถทอผ้าชนิดต่างๆ ได้แตกต่างกันตามความต้องการของลูกค้า การทอผ้าเป็นการนำเส้นด้ายพื้นและเส้นด้ายพุ่งมาสานกัน โดยที่ด้ายพื้น (Warp yarns) จะถูกร้อยขึงตึงในเครื่องทอผ้า ในขณะที่ด้ายพุ่ง (Weft yarns) จะสานเข้าไปในบนหรือล่างของด้ายพื้น เพื่อให้เกิดลายทอผ้า

Continue reading

ป้ายติดเสื้อผ้า ป้ายแบรนด์ ป้ายทอ ป้ายยี่ห้อเสื้อ ป้ายคอเสื้อ

ป้ายติดเสื้อผ้าถูกออกแบบโดยพิจารณาจาก 5 ข้อหลักๆ

5 ข้อที่ควรพิจารณาในการออกแบบป้าย label
1. ศึกษารูปแบบ logo ของป้ายติดเสื้อผ้าจากแบรนด์อื่นๆ
2. หาขนาดความกว้างยาวที่เหมาะสมสำหรับป้าย label
3. ใช้สีที่ตัดกัน
4. ตำแหน่งของป้าย label ที่ติดกับเสื้อผ้า
5. ใส่คำแนะนำในการดูแลเสื้อผ้า

Continue reading

ป้ายแบรนด์ ป้ายทอ ป้ายยี่ห้อเสื้อ ป้ายติดเสื้อราคาถูก

ป้ายทอ VS ป้ายพิมพ์

ป้าย label แต่ละป้ายจะให้ความประทับใจที่แตกต่างกัน สิ่งที่สำคัญคือการเลือกแบบของป้าย label ให้เหมาะสมกับเสื้อผ้าหรือสินค้า ซึ่งจะช่วยในการส่งเสริมให้เสื้อผ้าดูดีขึ้น ในบทความนี้เปรียบเทียบระหว่างป้ายแบบทอและป้ายพิมพ์ รวมทั้งข้อดีและข้อด้อยของป้ายแบบทอและป้ายพิมพ์ โดยบทความนี้จะมีเนื้อหา 1 ลักษณะป้ายพิมพ์ 2 ลักษณะป้ายทอ 3 ความแตกต่างของป้ายพิมพ์และป้ายทอ

Continue reading

ป้ายทอ ป้ายลาเบล ป้ายแบรนด์ ป้ายคอเสื้อ ป้ายเสื้อ ป้ายทอ

ป้าย label มีลักษณะการทอ 9 แบบ

ป้ายทอ แบ่งได้หลักๆ 9 แบบคือ 1. ป้ายทอแบบธรรมดาหรือทาเฟตต้า 2. ป้ายทอแบบยกพื้น 3. ป้ายทอแบบดามาสค์ 4. ป้ายทอซาติน 5.ป้าย Care 6. ป้าย size 7. ป้ายหลา 8. ป้ายทอริม …

Continue reading

ป้ายทอ ป้ายลาเบล ป้ายแบรนด์ ป้ายคอเสื้อ ป้ายเสื้อ ป้ายทอ

ป้ายลาเบล-ลักษณะขอบริมมี 2 แบบ

ขอบของป้าย label สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แบบคือ 1. ขอบของป้าย label แบบตัด ขอบริมแบบตัดด้วยใบมีดความร้อน ริมที่ตัดจะมีความเนียนระดับหนึ่งเพราะใช้ความร้อนของใบมีด 2. ขอบของป้าย label แบบถักริม ป้ายจะมีความเนียน มีความนุ่มนวลต่อผิว ต้นทุนทางการผลิตสูงกว่าป้าย label แบบตัด ทำให้ป้าย label แบบถักริมมีราคาสูงกว่าแบบตัด

Continue reading

ป้ายทอ ป้ายลาเบล ป้ายแบรนด์ ป้ายคอเสื้อ ป้ายเสื้อ ป้ายทอ

ป้ายเสื้อ-การพับเย็บ 10 แบบ

ป้ายเสื้อ-การออกแบบป้ายทอเพื่อให้สัมพันธ์กับวิธีเย็บติดกับเสื้อผ้าให้เหมาะสมทำได้ 8 วิธีหลักๆคือ 1.การพับเย็บติดซ้ายขวา 2. การเย็บติดสี่ด้าน 3.การพับครึ่งสอดเย็บติดด้านบน 4.การเย็บติดด้านบนและด้านล่าง 5. การเย็บติดด้านซ้ายและด้านขวา 6.การพับครึ่งสอดเย็บติดด้านซ้าย 7.พับครึ่งสอดเย็บติดด้านขวา 8.การเย็บติดด้านซ้ายด้านเดียว . . .

Continue reading