ป้ายติดเสื้อผ้า- บทความเพื่อความรู้เกี่ยวกับป้ายทอ

โรงงานผลิตป้ายทอ – กระบวนการผลิต

โรงงานผลิตป้ายทอ มีกระบวนการผลิต 5 ขั้นตอนหลักๆ ซึ่งจะคล้ายกับโรงงานทอผ้า ซึ่งต้องอาศัยความรู้ทางด้าน Textile รวมทั้งมีเครื่องจักรที่ทันสมัย มีบุคลากรที่ดูแลเครื่องจักรและออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ เพื่อให้ได้ผลผลิตออกมาสวยงามตามความต้องการของลูกค้า และมีประสิทธิภาพสูงที่สุด

ป้ายทอผ้าและการทำลวดลายบนผ้า (Fabric weave patterns)

ลายทอผ้าเป็นความรู้พื้นฐานที่โรงงานทอผ้าและโรงงานทอป้ายควรมี   เพื่อที่จะสามารถทอผ้าชนิดต่างๆ ได้แตกต่างกันตามความต้องการของลูกค้า การทอผ้าเป็นการนำเส้นด้ายพื้นและเส้นด้ายพุ่งมาสานกัน โดยที่ด้ายพื้น (Warp yarns) จะถูกร้อยขึงตึงในเครื่องทอผ้า ในขณะที่ด้ายพุ่ง (Weft yarns) จะสานเข้าไปในบนหรือล่างของด้ายพื้น เพื่อให้เกิดลายทอผ้า

ป้ายติดเสื้อผ้าถูกออกแบบโดยพิจารณาจาก 5 ข้อหลักๆ

5 ข้อที่ควรพิจารณาในการออกแบบป้าย label
1. ศึกษารูปแบบ logo ของป้ายติดเสื้อผ้าจากแบรนด์อื่นๆ
2. หาขนาดความกว้างยาวที่เหมาะสมสำหรับป้าย label
3. ใช้สีที่ตัดกัน
4. ตำแหน่งของป้าย label ที่ติดกับเสื้อผ้า
5. ใส่คำแนะนำในการดูแลเสื้อผ้า

ป้ายทอ VS ป้ายพิมพ์

ป้าย label แต่ละป้ายจะให้ความประทับใจที่แตกต่างกัน สิ่งที่สำคัญคือการเลือกแบบของป้าย label ให้เหมาะสมกับเสื้อผ้าหรือสินค้า ซึ่งจะช่วยในการส่งเสริมให้เสื้อผ้าดูดีขึ้น ในบทความนี้เปรียบเทียบระหว่างป้ายแบบทอและป้ายพิมพ์ รวมทั้งข้อดีและข้อด้อยของป้ายแบบทอและป้ายพิมพ์ โดยบทความนี้จะมีเนื้อหา 1 ลักษณะป้ายพิมพ์ 2 ลักษณะป้ายทอ 3 ความแตกต่างของป้ายพิมพ์และป้ายทอ

ป้าย label มีลักษณะการทอ 9 แบบ

ป้ายทอ แบ่งได้หลักๆ 9 แบบคือ 1. ป้ายทอแบบธรรมดาหรือทาเฟตต้า 2. ป้ายทอแบบยกพื้น 3. ป้ายทอแบบดามาสค์ 4. ป้ายทอซาติน 5.ป้าย Care 6. ป้าย size 7. ป้ายหลา 8. ป้ายทอริม …

ป้ายลาเบล-ลักษณะขอบริมมี 2 แบบ

ขอบของป้าย label สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แบบคือ 1. ขอบของป้าย label แบบตัด ขอบริมแบบตัดด้วยใบมีดความร้อน ริมที่ตัดจะมีความเนียนระดับหนึ่งเพราะใช้ความร้อนของใบมีด 2. ขอบของป้าย label แบบถักริม ป้ายจะมีความเนียน มีความนุ่มนวลต่อผิว ต้นทุนทางการผลิตสูงกว่าป้าย label แบบตัด ทำให้ป้าย label แบบถักริมมีราคาสูงกว่าแบบตัด

ป้ายเสื้อ-การพับเย็บ 10 แบบ

ป้ายเสื้อ-การออกแบบป้ายทอเพื่อให้สัมพันธ์กับวิธีเย็บติดกับเสื้อผ้าให้เหมาะสมทำได้ 8 วิธีหลักๆคือ 1.การพับเย็บติดซ้ายขวา 2. การเย็บติดสี่ด้าน 3.การพับครึ่งสอดเย็บติดด้านบน 4.การเย็บติดด้านบนและด้านล่าง 5. การเย็บติดด้านซ้ายและด้านขวา 6.การพับครึ่งสอดเย็บติดด้านซ้าย 7.พับครึ่งสอดเย็บติดด้านขวา 8.การเย็บติดด้านซ้ายด้านเดียว . . .